پنج شنبه, 06 آذر 779 ساعت 14:48

مدیریت منابع تنها راه موفقیت شرکت ها

استفاده مناسب از منابع و مدیریت آنها باعث موفقیت شرکت ها می شود، پرورش و مدیریت نیروی انسانی کارآمد باعث اوج گرفتن هر شرکتی از هر مرتبه ای می شود.
سه شنبه, 26 -2664 ساعت 14:42

گیت های ورودی برای ایجاد امنیت

استفاده از گیت های کنترل تردد برای ایجاد امنیت و حفظ نظم در ورود و خروج در ادارات و محل های امنیتی یک مسئله مهم بوده که در این مورد بحث و بررسی می کنیم.
مدیران شرکت ها راهکارهای بسیاری برای دست یابی به موفقیت را امتحان می کنند، هدف همه راه ها با هم برابر است ولی روش انجام و ضریب تاثیر گذاری هر کدام متفاوت می باشد.
جمعه, 23 آبان 779 ساعت 10:07

مسیر پیشرفت یک شرکت

روش های پیشرفت یک شرکت بسیار متعدد و زیاد است اما بهترین روش برای ترقی و گسترش یک شرکت استفاده از نیروهای با ارزش برای دست یابی به اهداف خود است.
صفحه1 از87

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه