دوشنبه, 30 -3443 ساعت 03:25

گیت شیشه ای ورودی امنیتی

گیت کنترل تردد دستگاهی برای شناسایی افراد و کنترل ورود و خروج آنها می باشد، این دستگاه ها با اتصال به سرور مرکزی قادر به تبادل اطلاع با یکدیگر می باشند.
پنج شنبه, 24 شهریور 776 ساعت 10:21

گیت های سازمانی با طراحی لوکس

تامین امنیت سازمانی یکی از مقولات مهم برای ایجاد مجموعه ای پایدار می باشد، تامین امنیت در بخش های مختلف هر سازمان بهتر است از قسمت ورودی آن باید شروع شود.
چهارشنبه, 20 -2667 ساعت 11:04

گیت حفاظتی برای مراکز امنیتی

در مراکز امنیتی برای تامین امنیت از سیستم های حفاظتی پیشرفته و نیرو های حراست خبره استفاده می کنند تا ضریب امنیتی خود را به حداکثر برسانند.
سیستم های امنیتی با پیشرفت بشر در حال تکامل و پیشرفت می باشند. توسعه دهندگان این نوع دستگاه ها هر روز در حال تلاش برای ساده تر کردن استفاده از آنها می باشند.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه