با توجه به پیشرفت تکنولوژی ابزارهای ثبت حضور و غیاب برای دنبال کردن زمان کاری کارکنان تولید شده است و این ابزارها دارای ویژگی های بسیار مهمی هستند که به همین منظور ما در این مقاله به چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب می پردازیم.

زمان ورود و خروج

یکی از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب ورود و خروج پرسنل می باشد که برای یک سازمان مدیریت حضور و غیاب پرسنل ، زمان استراحت و غذاخوردن برای کاهش تقلب و تخلف بسیار لازم و ضروری است.

مدیریت مرخصی

یکی دیگر از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب مدیریت مرخصی پرسنل است که این سیستم به کارمند یا پرسنل اخطار می دهد که برای مرخصی خود اقدام کند و یا درخواست حضور نیمه وقت را در آن روز بدهد . پس یک روز نباید از دست برود و به عنوان غایب در سازمان مربوطه در نظر گرفته شود که این دستگاه امکان ایجاد مدیریت مرخصی را برای پرسنل ایجاد می کند به همین منظور شما می توانید برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان شرکت دانش بنیان صائلا به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنید.

ادغام حقوق و دستمزد

یکی دیگر از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب سیستم ادغام آن با حقوق و دستمزد می باشد که بر اساس حضور و غیبت پرسنل محاسبه می شود و هر گونه مرخصی در آن حساب می شود . به طور کلی  این دستگاه یک نرم افزار برای محاسبه های مرخصی های ساعتی و کلی است و حقوق و دستمزد افراد را به صورت درست و حقیقی حساب می کند .

همگام سازی با تقویم

این سیستم حضور و غیاب با تقویم های سال هم همگام سازی می کند و این عمل برای افرادی که دور کاری انجام می دهند بسیار مفید است و در ساده سازی و مدیریت یک سازمان عملکرد بسیار خوبی دارد به همین منظور برای خرید این دستگاه شما می توانید به سایت شرکت دانش بنیان صائلا مراجعه کنید.


گزارش نویسی

یکی دیگر از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب تهیه و نگهداری سوابق کارکنان است که مانند یک گزارش میزان ساعت کاری ، اضافه کاری ، مرخصی ، روزهای از دست رفته را در قالب یک گزارش ارائه می دهد . این گزارش نویسی برای یک سازمان بسیار مهم و ضروری است و جزو سوابق کارکنان می باشد .

قابلیت زنگ هشدار

یکی دیگر از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب هشدار به کارمندان می دهد چون ممکن است به علت عجله و مشغله فکری برای ورود و یا ترک محل کار ورود و خروج خود را فراموش کند که ثبت شود که با این هشدار شما متوجه می شوید که حضور و غیاب خود را انجام ندادید.

پشتیبانی از ابر اطلاعات و تلفن همراه

این سیستم حضور و غیاب با هر سیستمی قابل دسترسی است یعنی اینکه سیستم را می توانید بدون نصب کردن باز کنید و یا با یک پلتفرم به تلفن همراه خود وضعیت تعداد کارکنان و بهره وری کارکنان را از راه دور کنترل کنید.

تجزیه و تحلیل کاری کارمندان

یکی دیگر از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب دید سیستم تجزیه و تحلیل پیشرفته است یعنی اینکه افرادی که بیشتر کار می کنند را به عنوان الگو کارمندان دیگر برجسته می کند و سیستم بهره وری بهتر عمل می کند.

شخصی سازی خدمات

شخصی سازی خدمات هم از چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب می باشد یعنی اینکه شما از راه دور در دفتر کار خود نشسته و ورود و خروج خود را ثبت می کنید که با استفاده از یک برنامه وارد سیستم می شوید که ورود یا خروج شما به همین راحتی ثبت می شود.

خرید دستگاه حضور و غیاب

چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب برای مدیریت یک سازمان و برقراری نظم و ترتیب بسیار مهم است و به مدیران برای پیشبرد سازمان خود کمک می کند به همین منظور برای خرید دستگاه حضور و غیاب شما می توانید به سایت شرکت دانش بنیان صائلا مراجعه و نحوه خرید و قیمت این دستگاه ها را مشاهده نمایید.

سخن پایانی

چند ویژگی کلیدی سیستم حضور و غیاب را بررسی کردیم که در هر سازمانی برای کنترل افراد بسیار ضروری است به همین منظور شما می توانید با شرکت دانش بنیان صائلا ارتباط و از نحوه سفارش این دستگاه ها اطلاع حاصل کنید.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه