سیستم جامع حضور و غیاب و کنترل تردد


نرم افزار حرفه ای Tural

نرم افزار حرفه ای حضور و غیاب صائلا با امکانات گسترده ای که در خود گنجانده است علاوه بر کنترل عملکرد دستگاه ها نتایج و گزارشات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد. این نرم افزار در نوع خود بی نظیر بوده و دارای امکانات فراوانی است که به کاربر امکان مانور و تغییر در پارامترها و گزارشات را به راحتی می دهد.


ویژگی های برجسته نرم افزار:

 • این برنامه قابلیت کار در 3 دیتابیس SQL Server,Oracle,Access را دارد و با توجه به نیاز مشتری یکی از انواع آن انتخاب و فعال خواهد شد.
 • این برنامه به مدت 10 روز به صورت Trial Version ارائه خواهد شد که پس از اتمام این مدت به درخواست مشتری برنامه Register خواهد شد.
 • امکان ایجاد محدودیت در سطح دسترسی برای کاربران مختلف یکی از امتیازات برتر این نرم افزار است.
 • در انتخاب زبان برنامه نیز محدودیتی وجود ندارد یعنی قابلیت تبدیل به اغلب زبان های زنده دنیا را به راحتی دارد.
 • هرگونه تغییرات توسط اپراتور بر روی اطلاعات ورود و خروج، در برنامه ثبت می شود که به هیچ وجه پاک نخواهد شد تا از این طریق مانعی برای تقلب و تخلفات انسانی در هنگام تغییر اطلاعات فراهم شود.
 • امکان نمایش و انتخاب اطلاعات به صورت فردی و گروهی از درخت (Tree) وجود دارد یعنی شما می توانید برای انجام یکسری تغییرات یکسان در اطلاعات دسته ای خاص از پرسنل را انتخاب و بصورت گروهی تغییرات را بر روی همگی یکباره اعمال کنید.
 • امکان افزودن عکس پرسنل و پارامترهای اضافی در قسمت مشخصات پرسنلی وجود دارد.
 • محاسبه مانده مرخصی های ساعتی و روزانه با توجه به سقف مرخصی هر شخص توسط نرم افزار صورت می پذیرد.
 • امکان گزارش گیری به روش Wizard وجود دارد، بدین معنی که شما می توانید فیلدها و اطلاعات و فرم گزارشات را به صورت دلخواه انتخاب و طراحی کنید و شرط های خاص خود را به آن اضافه نمایید.
 • امکان تعریف انواع شیفت های ساده، پیچیده و نامنظم و گزارشات بدون محدودیت زمانی در برنامه Tural به خوبی فراهم شده است.

بخش تعارف:

 • تعریف کاربر بر حسب سطح دسترسی های مختلف
  • کاربر با سطح دسترسی کامل (Admin): در این حالت کاربر قادر به انجام هر عملی در برنامه خواهد بود.
  • کاربر با سطح دسترسی فقط خودش: در این حالت کاربر فقط می تواند اطلاعات خود را ببیند یا تغییر داده، خروج و گزارشات مربوط به خود را دریافت و مشاهده کند.
  • کاربر با سطح دسترسی انتخابی:در این حالت کاربر نه به کل برنامه بلکه به بخشی از آن طبق انتخاب مدیر دسترسی می یابد.
 • تعیین سطح دسترسی به سه بخش دیگر نیز تقسیم می شود
  • دسترسی به منوها: با انتخاب هر یک از گزینه های موجود در لیست درختی منوها می توانید دسترسی کاربر را تعیین کنید.
  • دسترسی به فرم: این بخش مخصوص منوهایی است که می توان اعمالی مثل ایجاد، اصلاح، حذف و چاپ را انجام داد. شما می توانید فرم ها را به انجام هر یک از این اعمال محدود کنید.
  • دسترسی به مراکز و ادارات: این بخش برای محدود کردن کاربر به پرسنل بخشهای خاص است. مثلاً شما می توانید مدیر بخش حسابداری را به کنترل پرسنل ذیربط خود محدود کنید.
 • اصلاح تقویم
  • برنامه قابلیت تعریف و اصلاح انواع قالب تقویم را برای هر سال دارد.
 • تعاریف پایه
  • امکان تعریف مراکز، ادارات و بخش های مختلف کاری سازمان
  • امکان تعریف انواع استخدام ها و سیستم های کاری و وضعیت های شغلی
  • امکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی از جمله: وضعیت ورود و خروج های ناقص، کار در مرخصی یامأموریت روزانه، تعطیلی بین غیبت ها و ...
  • امکان تعریف پارامترهای اضافی دلخواه مانند گروه خونی، آدرس و ... در مشخصات پرسنلی

بخش تردد و شیفت:

 • کنترل تردد: این بخش امکان کنترل و بررسی کلیه ورود و خروج ها به تفکیک نوع (ورود، خروج، مرخصی، مأموریت و ...) ساعت و تاریخ برای یک دوره زمانی را دارد. در زیر این فرم سرجمع کلیه حضور، کسر کار، اضافه کاری، مأموریت، تأخیر و ... نمایش داده می شود و روزهایی که خطای تردد دارند با رنگ های مختلف تفکیک می گردند.
 • نوع شیفت: این منو شامل انواع نوبت های کاری صبح، عصر،شب، نیمه وقت و ... با تعیین زمان مجاز ورود و خروج می باشد که تا بی نهایت نوبت کاری می توان تعریف کرد.
 • قالب شیفت: برای سادگی تخصیص شیفت ها یکسری قالب ها را تعریف می کنیم و ساختار این قالب های شیفتی را به پرسنل در هر ماه تخصیص می دهیم. این یک راه حل بسیار جامع و در عین حال ساده برای حل مشکل شیفت های پیچیده است که توسط برنامه تورال به کاربر داده می شود.
 • تخصیص شیفت: در این منو برای یک یا دسته ای از پرسنل برای یک دوره زمانی قالب شیفت اختصاص می دهیم. بازه تخصیص شیفت از یک سال تا یک ماه قابل اعمال است.

بخش گزارشات:

 • تهیه فایل دوره ای: برای انجام محاسبات، تهیه گزارش ها و جلوگیری از تغییر اطلاعات ثبت شده پرسنل، یک فایل دوره ای تعریف می کنیم تا اطلاعات را بلوکه کرده و هیچ گونه تغییری در ورود و خروج ها انجام نگیرد. با این عمل کلیه پارامترهای حضور و غیاب برای هر فرد جمع بندی، مرخصی های ساعتی و عادی از سقف مرخصی ها کم می گردد این عمل معمولاً در آخر برج یکباره برای کل پرسنل انجام می گیرد.
 • مانده مرخصی و مأموریت: سقف مرخصی و مأموریت هر فرد به ساعت تبدیل شده و براساس مجموع مرخصی و مأموریت های ساعتی و روزانه باقیمانده مرخصی مأموریت ها محاسبه می شود.
 • گزارش های پرسنلی: این بخش شامل گزارش ها برحسب شماره کارت یا گروه ها و مراکز مختلف اداری تعیین و ارائه می شود.
 • گزارش های دوره ای: از گزارش های دوره ای ایجاد شده در بازه زمانی داده شده قابل گزارش گیری است.
 • گزارش های روزانه: شامل انواع گزارش ها بر حسب روز است. مانند گزارش ورود و خروج های ناقص، مرخصی و مأموریت ها، گزارشش های برحسب فرد یا تاریخ و ...
 • گزارش های مرخصی و مأموریت: گزارش های متنوع از انواع مرخصی و مأموریت استفاده شده و یا مانده برحسب فرد یا تاریخ
 • گزارش شیفت ها: شامل گزارش کامل از شیفت کاری فرد یا گروهی از پرسنل برحسب زمان
 • گزارش های تغییرات ورود و خروج: تغییرات دستی صورت گرفته توسط هر یک از کاربران توسط این منو قابل گزارش گیری است. این گزارش ها به هیچ عنوان پاک نخواهد شد و برای کنترل تخلفات احتمالی کاربران در تغییر اطلاعات کارت زنی است.
 • ایجاد گزارش:یکی از بزرگترین امتیازات این برنامه امکان ایجاد گزارش های دلخواه کاربر است. کاربر می تواند برای مرتفع کردن نیازهایش گزارش های متنوعی را با بیان شرط های خاص ایجاد و به صورت قالب ثبت و بکار برد. برای ایجاد یک گزارش جدید می توان به راحتی نام دلخواهی به آن داد و با توجه به انواع گزارش های موجود در برنامه یکی را انتخاب کرد (گزارش دوره ای، پرسنلی و ...) با توجه به نوع گزارش، فیلدهای قابل نمایش در گزارش لیست می شود که می توان از بین آن ها موارد دلخواه را در گزارش انتخاب کرد. 4 سطر، سرتیتر و 4 سطر، پاورقی برای نمایش در گزارش اختصاص یافته است که می توان اندازه فونت، رنگ و جهت تایپ را به طور دلخواه برای هزسطر تغییر داد. در این Wizard می توان برای فیلدهای انتخاب شده در گزارش، سرهدرهای جداگانه تعریف کرد مثلاً برای مجموع نام، نام خانوادگی و شماره کارت عنوان مشخصات فردی و ... به دلخواه وارد کرد. انواع اطلاعات دیگر را هم می توان با توجه به نیاز در گزارش قرار داد و در واقع گزارش را کاملا شخصی و دلخواه کرد. مهمترین مرحله برای تهیه گزارش های دلخواه، بخش ایجاد شرط است. این بخش شامل یکسری پارامترهاست که با استفاده از عبارات شرطی بزرگتر، کوچکتر، مساوی، نامساوی و ... طراحی و با AND و OR کردن شرط های مختلف با هم ترکیب شده، گزارش موردنظر دریافت می شود. (مثلاً گزارش لیست پرسنلی که در طول یک ماه مرخصی بیشتر از 3 و کمتر از 5 روز داشته اند را بدهد و همچنین تعداد افراد حاضر در روزهای زوج طی 10 روز اخیر و ...) از دیگر امکانات مهم، بخش مرتب سازی است که به طور دلخواه با توجه به پارامترهای موجود در گزارش می توان اطلاعات را براساس اولویت های مرتب سازی Sort کرد. مثلاً ابتدا براساس نام مرکز و سپس نام خانوادگی مرتب سازی صورت گیرد.

بخش صدور احکام:

پس از وارد کردن سقف مرخصی و مأموریت سال جاری پرسنل، می توان مانده مرخصی و مأموریت سال گذشته هر فرد را محاسبه و تمام یا بخشی از آن را به سال جاری انتقال داد. در این بخش همچنین می توان با صدور مجوز اضافه کاری میزان اضافه کاری افراد را کنترل نمود.تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه