control-gate


سیستم مدیریت دریافت و کنترل آنلاین گیت

در نرم افزار تورال منویی به نام اکسس کنترل موجود می باشد که شامل تعریف برنامه های داده شده برای کنترل ترددها برروی گیت ها تنظیم می گردد.

از جمله منوهای این بخش:

 • قالب تردد گیت: این بخش ترددهای مربوط به هر فرد از یک گیت را به صورت قالب درآورده و با تعیین زمانهای مشخص برای ورود و خروج و با تخصیص این قالب به پرسنل، تردد آنها قابل کنترل می باشد.
 • تعریف مکان ها: مکانهایی که گیت ها برای تردد انتخاب می شوند از جمله داخل سازمان یا خارج سازمان به این معنی که گیت برای ورود می باشد و یا برای خروج استفاده می شود.
 • تعریف گیت: در این بخش تمامی تنظیم ها و تعاریف کامل برای گیت ها انجام می شود. از جمله شماره و نام گیت، پورت و IP تخصیص داده شده برای گیت، مکان یابی گیت برای استفاده پرسنل به صورت داخل سازمان یا خارج سازمان

همچنین در این برنامه با استفاده از منوی اکسس کنترل میتوان افراد غیرعضو و یا بعبارتی مهمان های خارج از سازمان را تعریف کرده و ترددهای مهمانها را نیز تعریف و تعیین نمود. برای این منظور از منوی مربوط به مهمان استفاده میشود که بخشهای این منو در زیر به تفصیل آمده است:

 • درخواست ملاقات: هر فرد یا مدیری در سازمان با استفاده از این منو میتواند مجوزی برای یک مهمان برای تخصیص زمان ملاقات صادر کند.
 • تایید هویت: بعد از ثبت نام مهمان توسط مدیر مربوطه در قسمت فوق الذکر، در هنگام مراجعه مهمان به وسیله این بخش هوییت مهمان تایید گشته و درخواست ملاقات برای تایید به مدیر فرستاده می شود.
 • تایید درخواست ملاقات: بعد از تایید هویت مهمان مراجعه کننده، با درخواست مراجعه کننده موافقت شده و تایید درخواست در این قسمت زده میشود و مجوز و کارت لازم برای تردد مراجعه کننده صادر شده و برای تردد تحویل مهمان داده می شود.
 • مجوز خروج: بعد از مراجعه مهمان و بعد از ملاقات، مدیر مربوط و یا فرد ملاقات شده، مجوز لازم را برای خروج مهمان در این بخش ثبت کرده و به سیستم نگهبانی ارسال می گردد.
 • کنترل تردد مهمان: این بخش شامل گزارش کلی درمورد تردد مهمان می باشد به این صورت که تمامی ترددهای مهمان را نمایش می دهد و امکان چاپ ترددها و همچنین ایجاد خروجی به برنامه اکسل در این منو قابل انجام می باشد.

منوی تنظیمات:

این بخش شامل تمامی تنظیمات مربوط به سرور متصل به گیت می باشد که IP و پورت مربوط به سرور در این منو تعریف می گردد و همچنین تنظیمات مربوط به نحوه ذخیره پرسنل هم در این بخش می تواند تنظیم گردد. من جمله گزینه ها شامل:

 • برای پرسنل تردد تکراری انجام پذیر باشد (ورود یا خروج مجدد)
 • برای پرسنل تردد مجدد زیر یک دقیقه انجام پذیر باشد
 • تعیین حداکثر تعداد ورود و خروج در یک روز

پراکسی گیت:

برنامه پراکسی گیت برنامه ای است که به صورت کنترلر برای گیت عمل می کند. به این صورت که با استفاده از این برنامه تمامی ترددها چه بصورت تردد پرسنل و یا بصورت تردد میهمان، مدیریت می شود.

در حالت بدون پراکسی گیت تنظیمات روی خود گیت انجام می شود که در اینصورت ترددها قابل کنترل و قالب بندی نیستند با این تفاوت که در حالت استفاده از پراکسی گیت تمامی تنظیمات در سمت سرور انجام می پذیرد و تنظیماتی که در منوی اکسس کنترل برای گیت ها انجام می شود و با استفاده از پراکسی گیت اعمال می گردد.

به این صورت که به طور مثال برای افرادی که در برنامه تیک ترک کار زده شده در پراکسی مجوز خروج به آنها داده نمیشود و یا ورودی خروجی بودن گیت را مشخص می کند، تعداد ترددها را کنترل می کند، و تمامی تنظیماتی که در توضیحات فوق به آنها اشاره شد، به وسیله برنامه پراکسی گیت قابل اعمال برروی گیت ها می باشد. در حقیقت این برنامه گیت ها را با تنظیمات موجود روی سرور همگام یا سنکرون می کند.
فایل های مورد نیاز:

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه