فرودگاه یکی از مهمترین مراکز هر شهر می باشد و تردد در فرودگاه لازمه امنیت کامل بوده و عدم تداخل در پرواز و تامین امنیت آن ها از جمله موارد پر اهمیت تر می باشد.
منتشرشده در اخبار
گیت فرودگاه‌ از جمله گیت های کنترل تردد می باشد و برای کنترل تخصصی پرواز از جمله بازرسی امنیتی برای جلوگیری از عبور وسایل ممنوعه و فلزی مورد استفاده قرار می گیرند.
عموما گیت فرودگاه بصورت معبر ساخته می شود و در هر مرحله قسمتی از مواردی که باید کنترل مسافران انجام شود مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرند. از جمله می توان به کنترل بلیط پرواز، کنترل بار مسافران می توان اشاره کرد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه