امروزه برقراری امنیت و اعمال نظم و قانون به‌عنوان اصلی‌ترین پارامترهای موجود درزمینه مشاغل می‌باشد. با مروری برگذشته و فقدان امنیت کافی به این نتیجه می‌رسیم هرچقدر زمان و تلاش درزمینه هوشمند سازی دستگاه‌های کنترلی عبور و مرور داشته باشیم, اشتباه نکرده‌ایم.
منتشرشده در اخبار
در باشگاه های ورزشی افراد با پرداخت هزینه اشتراک قادر به استفاده از امکانات و تجهیزات باشگاه می باشند.
منتشرشده در اخبار
در سال های اخیر وسایل باشگاه ورزشی بسیار پیشرفته ای به تولید میرسد، وسایلی که کارایی بالایی داشته و نیاز های یک باشگاه ورزشی را تامین می کند.
منتشرشده در اخبار
باشگاه های ورزشی زیادی در سرتاسر جهان مشغول فعالیت می باشند، این باشگاه ها از دستگاه های متعدد و مجهزی بهره می برند.
منتشرشده در اخبار
باشگاه های ورزشی عموما از مشتریان ثابت تشکیل شده است که بصورت ماهیانه با پرداخت حق عضویت قادر به استفاده از وسایل، تجهیزات و لوازم باشگاه می باشند.
منتشرشده در اخبار
در مدیریت یک مجموعه ورزشی که غالبا با دغدغه کنترل تماشاگران و سایر مجموعه همراه است بیشترین کنترل باید صورت پذیرد.
منتشرشده در اخبار
لازمه کنترل ورود خروج باشگاه و کنترل اشتراک باشگاه با سیستم سخت افزار و نرم افزاری صورت میگیرد که مشتریان باشگاه های ورزشی را هنگام ورود و خروج کنترل کرده و با چک کردن تاریخ اعتبار اشتراک باشگاه و اجازه ورود یا جلوگیری از ورود افراد غیر یا اشتراک های منتضی شده، مدیریت باشگاه ورزشی را یاری می کند.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه