گیت کنترل تردد اهرمی جدید دارای میله هایی است که به یک ماژول متحرک وصل می شود. ماژول نصب شده در این گیت ها باعث می شود تا میله ها بتوانند حرکت کنند.
منتشرشده در اخبار
گیت کنترل تردد سه اهرمی از پر کاربرد ترین گیت های کنترل تردد اهرمی می باشد که از سه اهرم یا میله برای کنترل تردد استفاده می شود.
منتشرشده در اخبار
گیت های کنترل تردد به سرعت در حال پیشرفت هستند، این سیستم ها در زمینه انواع کنترل تردد اشخاص و خودرو ها بروزرسانی می شوند.
منتشرشده در اخبار

حضور و غیاب در مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منتشرشده در اخبار

سیستم الکترونیکی بلیط اتوبوس در ایران در ایستگاه های اتوبوس و در داخل اتوبوس های شرکت واحد نصب گردیده است.

منتشرشده در اخبار

کنترل ورود و خروج در هر مکانی جهت نظارت بر تردد مجاز و جلوگیری از تردد غیر مجاز توسط دستگاه ورود و خروج در ورودی مکان مورد نظر نصب میگردد.

منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه