استقرار نیروی حراست در ورودی ادارات برای کنترل پرسنل و تامین امنیت محوطه در مرحله اول خوب به نظر میرسد ولی با گذشت زمان به مشکل بر میخورید.
منتشرشده در اخبار
برای حفاظت از یک مکان باید هزینه بسیاری پرداخت کرد و تامین امنیت باید بصورت 24 ساعته و شبانه روزی انجام شود.
منتشرشده در اخبار
در یک شرکت برای کنترل تردد افراد در بخش های مختلف یا در یک مجموعه ی بزرگ تر مانند مجموعه تعداد شعب یک شرکت باید با سیستم های کنترل تردد انجام شود.
منتشرشده در اخبار
در یک شرکت یا سازمان نظم و انضباط یک امر ضروری و مستلزم همکاری تمام پرسنل می باشد، نظم در کار ها و حضور به موقع و مفید در سر کار لازمه این موضوع می باشد.
منتشرشده در اخبار
کنترل تردد در سازمان ها و ادارات برای کنترل کارمندان مورد استفاده قرار می گیرد، قبلا برای کنترل ورود خروج از نیروی انسانی بصورت سنتی استفاده می شد.
منتشرشده در اخبار
دستگاه حضور و غیاب جهت ثبت ورود خروج کارکنان شرکت ها و سازمان ها طراحی می شود که با استفاده از آن می توان تنظیماتی همچون لیست کارمندان و شیفت های کاری را تعریف و مدیریت کرده سپس برای هر شیفت کاری انتخاب و حضور و غیاب کارکنان را کنترل و مدیریت کرد.
منتشرشده در اخبار
برای کنترل ورود خروج و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز و یا ثبت اطلاعات ورود خروج پرسنل جهت تحلیل و جلوگیری از حوادث ناشی از عدم کنترل ورود و خروج باید از سیستم کنترل تردد استفاده کرد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه