کار این دستگاه ها با استفاده از چهره، اثر انگشت، کارت ورود و یا یک رمز خاص که بصورت یکتا و غیر قابل تکرار است شروع می شود. دستگاه کنترل دسترسی اطلاعاتی را در خود نگه می دارند.
منتشرشده در اخبار
کنترل دسترسی به معنی این است که کنترل کنیم چه کسی در چه زمانی به امکانات موردنظر ما دسترسی دارد. این کار در بسیاری از مکان‌های بزرگ و کوچک استفاده می‌شود.
منتشرشده در اخبار
کنترل و مدیریت هر سازمان باید به نحوی باشد که کنترل مجموع سیستم های امنیتی و حفاظتی بصورت یکپارچه و هم محور عمل کنند.
منتشرشده در اخبار
دستگاه کنترل دسترسی توانایی کنترل و محدود کردن دسترسی به برخی فضا ها را دارد تا اطمینان حاصل شود که فقط افراد مسئول به آن قسمت وارد می شوند.
منتشرشده در اخبار
از مهمترین وظایف کنترل دسترسی می توان به مدیریت منابع اشاره کرد که علاوه بر صرفه جویی و مکانیزه کردن، افزایش امنیت را در بر دارد.
منتشرشده در اخبار
دستگاه های کنترل دسترسی جهت کنترل ورود و خروج شرکت ها، سازمان ها و سایر مجموعه ها که نیاز به شناسایی افراد و کنترل تردد وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
منتشرشده در اخبار
سیستم های اکسس کنترل روز به روز در حال پیشرفت و تکامل هستند، این سیستم ها برای مدیریت کنترل و امنیت ادارات و مجموعه ها حیاتی هستند.
منتشرشده در اخبار
گیت کنترل تردد تمام قد دستگاهی است برای کنترل تردد شدیدتر روی افراد که عموما در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
گیت کنترل تردد تمام قد به منظور جلوگیری از تردد غیر مجاز بسیار مورد اعتماد بوده می باشد و نیاز به کنترل ورودی با نیروی انسانی نمی باشد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه