بستگی به مشاغل و تعداد افرادی که در آن شغل مشغول انجام فعالیت هستند شیوه‌های کنترل تردد تفاوت هایی داشته است.
منتشرشده در اخبار
لازمه رسیدن به ایده های بشر تلاش منظم و پایدار است، نظم و انضباط در همه کار ها در رسیدن به هدف امری حیاتی و قابل تامل می باشد.
منتشرشده در اخبار
حضور و غیاب تلفنی یکی از مواردی است که بجای دستگاه حضور و غیاب در یک شرکت می تواند جهت حضور و غیاب کارمندان مورد استفاده قرار گیرد.
منتشرشده در اخبار
در یک شرکت یا سازمان نظم و انضباط یک امر ضروری و مستلزم همکاری تمام پرسنل می باشد، نظم در کار ها و حضور به موقع و مفید در سر کار لازمه این موضوع می باشد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه