شاید واژه اتوماسیون پارکینگ برای بسیاری از کاربران غیرقابل فهم بوده و به آن اهمیت ویژه‌ای داده نشود، اما اگر معادل قابل‌فهم اتوماسیون پارکینگ را برای آن‌ها بازگو کنیم رغبت بیشتری برای ورود به این بحث را داشته باشند.
منتشرشده در اخبار
پارکینگ ها در گذشته به صورت دستی و با صدور فیش توسط نیروی انسانی صورت میگرفت که دارای خطای انسانی و صرف هزینه زیاد برای منابع انسانی و عدم کارایی نیرو برای 24 ساعته کردن پارکینگ می شد.
منتشرشده در اخبار
در سیستم کنترل پارکینگ عموما از روش کنترل کارتی استفاده می شود، سناریوی مورد نظر بدین گونه است که راننده هنگام ورود به پارکینگ
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه