روش های متعددی برای حضور غیاب و یا کنترل تردد وجود دارد، یکی از این موارد که در ادارات و سازمان ها داری اهمیت است، مدیریت ورود و خروج پرسنل جهت افزایش راندمان کاری و محاسبه حقوق و دستمزد آنها می باشد.
منتشرشده در اخبار
حضور و غیاب کارمندان برای مدیران یک شرکت جهت بهره برداری حداکثری از زمان نیروی انسانی و محاسبه هزینه کارکرد و پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان امری ضروری می باشد.
پیش از ساخت دستگاه حضور و غیاب مکانیزه، ورود و خروج کارمندان در دفتر حضور و غیاب ثبت می شدند و هر فرد هنگام ورود  یا خروج دفتر حضور و غیاب را امضا کرده و از روی این یادداشت ها ورود و خروج آنها محاسبه می شدند.
سیستم حضور و غیاب شامل دستگاهی برای ثبت ورود و خروج کارمندان به کار میرود تا با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل، مدیران بتوانند برای برنامه کاری و حقوق آنها برنامه ریزی کنند.
انواع دستگاه حضور و غیاب که عموما مورد استفاده قرار میگیرد عبارت است از:
حضور و غیاب کارتی
حضور و غیاب اثر انگشتی
حضور غیاب تشخیص چهره
دستگاه های حضور و غیاب به مدیران کمک می کند تا کلیه زمانهای ورود و خروج، ماموریت، مرخصی، اضافه کار و کسر کار را کنترل کرده و گزارش کامل ان را برای هر کارمند را در اختیار آنها قرار دهد.
منتشرشده در اخبار
مدیریت و کنترل تردد کارمندان برای هر سازمان دارای اهمیتی ویژه می باشد، این امر در جای خود امری زمان بر در شرکت ها و سازمان های بزرگ می باشد.
منتشرشده در اخبار
امروزه حضور غیاب کارمندان و کنترل ورود و خروج آنها جزء جدایی ناپذیر سازمانها و ادارات بوده و با کمک آن علاوه بر ایجاد نظم کارمندان، محاسبات حقوق کارمندان را آسان می کند.
دستگاه مناسب کنترل کارمندان علاوه بر نوع کنترل در ورود و خروج باید قابلیت ممانعت از ورود یا خروج کارمندان را داشته باشد.
بدین منظور گیت کنترل تردد با امکانات بسیار بیشتر از دستگاه حضور غیاب روانه بازار های جهانی شده است.
گیت کنترل تردد در نگاه اول وسیله ای برای ممانعت از ورود افراد غیرآشنا (که در سیستم ثبت نشده اند) به نظر میرسد اما امروزه توانایی ثبت به عنوان مهمان در سیستم این گیت ها وجود دارد.
کارمندان با وجود این موانع بطور عادی به تردد خود ادامه می دهند و بدین ترتیب در ترافیک تایم ورود یا خروج تداخلی ایجاد نمی شود.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه