پیش از تشریح ویژگی های این نوع گیت نگاهی به کاربرد روزمره آن در ورود و خروج ساختمان ها و مجموعه ها می اندازیم.
منتشرشده در اخبار
مدیران شرکت های بزرگ و کوچک برای کنترل هوشمند کارمندان و عدم استفاده از نیروی انسانی برای شناسایی آنها یا جلوگیری از ورود و خروج افراد متفرقه و غیر مجاز بدون اجازه، از گیت های کنترل تردد هوشمند بهره می برند.
منتشرشده در اخبار
همه ما میدانیم در یک استادیوم و ورزشگاه چند هزار نفری کنترل ورود و خروج به سختی انجام می شود و برای حفظ امنیت در هنگام تردد افراد باید نهایت تلاش صورت گیرد که این امر مستلزم صرف وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی است.
منتشرشده در اخبار
در جهت کنترل تردد در اماکن شخصی و عمومی برای شناسایی افراد و وسایل نقلیه مجاز برای ورود و خروج از تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده می شود که هر کدام به جای خود حائز اهمیت هستند.
منتشرشده در اخبار
عکس پرسنلی در کارت شناسایی هنگام ورود و خروج از بخش حراست برای شناسایی  کارمندان هر سازمان حائز اهمیت است.
منتشرشده در اخبار
تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفت و ترقی می باشد و ابزار و وسایل مورد استفاده در حال بروز تر شدن و تطابق با نیاز های جدید ما می باشند.
منتشرشده در اخبار
در شرکت های بزرگ بدلیل وسیع بودن مساحت شرکت و یا وجود قسمت های مختلف در نقاط غیر متمرکز جهت حضور و غیاب پرسنل به مشکل بر میخورند.
منتشرشده در اخبار
مدیران ادارات و سازمان ها در جهت توسعه روز افزون بخش های مختلف مجموعه خود همواره در جهت کنترل ورود و خروج کارمندان خود می باشند.
منتشرشده در اخبار
کنترل تردد و دسترسی افراد به بخش های مختلف یک سازمان از سوی مدیران امری ضروری است و برای این منظور سخت افزار و نرم افزار مرتبط لازم می باشد.
منتشرشده در اخبار
برای هر سازمان و ارگانی جهت رسیدن به ایده آل خود در امر کار و بهینه کردن آن در بخش های مختلف داشتن کنترل روی حضور کارمندان امری ضروری می باشد.
منتشرشده در اخبار
صفحه1 از2

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه