سیستم حضور و غیاب شامل قسمت سخت افزاری و نرم افزاری جهت کنترل تردد افراد بصورت پیاده یا سواره (با خودرو) می باشد.
منتشرشده در اخبار
دستگاه حضور و غیاب جهت ثبت ورود خروج کارکنان شرکت ها و سازمان ها طراحی می شود که با استفاده از آن می توان تنظیماتی همچون لیست کارمندان و شیفت های کاری را تعریف و مدیریت کرده سپس برای هر شیفت کاری انتخاب و حضور و غیاب کارکنان را کنترل و مدیریت کرد.
منتشرشده در اخبار
رضایت شهروندان و مراجعین به مترو و ادارات یکی از دغدغه های اصلی مدیران و طراحان این بخش ها می باشد.
منتشرشده در اخبار
نکته قابل توجه در ورزشگاه ها چگونگی ورود خروج افراد به نسبت مکان، زمان و نحوه کنترل ورود خروج افراد بخش های مختلف ورزشگاه می باشد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه