مدیریت و کنترل پارکینگ در برخی موارد 7 روز هفته و بصورت 24 ساعته انجام شده و یا ترافیک کاری زیادی به همراه دارند.
منتشرشده در اخبار
مدیریت پارکینگ علاوه بر وقت گیر بودن، دارای هزینه زیادی می باشد. کنترل تردد خودرو با توجه به ترافیک خودروها سخت تر هم می شود که در اینجا داشتن سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ حس می شود.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه