شناسایی افراد برای حضور و غیاب با بیشترین دقت و کمترین خطا یکی از مزایای دستگاه حضور و غیاب بیومتریک می باشد.
منتشرشده در اخبار
سیستم حضور و غیاب شامل قسمت سخت افزاری و نرم افزاری جهت کنترل تردد افراد بصورت پیاده یا سواره (با خودرو) می باشد.
منتشرشده در اخبار

حضور و غیاب در مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منتشرشده در اخبار

گیت کنترل تردد S300 یک نوع گیت اسلایدی است که در زبان عامیانه به آن گیت متروئی یا گیت شیشه ای کوتاه گویند.

منتشرشده در اخبار

گیت کنترل تردد که به زبان عامیانه دستگاه کنترل تردد نیز گفته می شود کاربردهای فراوانی دارد.

منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه