هدف از مدیریت پارکینگ کنترل ورود و خروج خودرو ها و پرداخت حق تردد نسبت به زمان پارک خودرو می باشد.
منتشرشده در اخبار
مدیریت پارکینگ های بزرگ کار بسیار دشواری بوده و ترافیک رفت و آمد خودرو ها در آن ها بسیار زیاد بوده و نیاز به تغییر شیوه مدیریت در آن ها احساس می شود.
منتشرشده در اخبار
راهبند پارکینگ عموما برای ورودی معابر و ساختمان هایی که نیاز به کنترل تردد دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
منتشرشده در اخبار
امروزه کنترل هوشمند پارکینگ در همه جا به چشم میخورد، اما برای کنترل تردد خودرو واقعا به چه چیزی نیاز داریم.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه