همان طور که از نام دستگاه های کنترل تردد مشخص است برای کنترل ورود و خروج به کار میرود، این دستگاه های برای کنترل ورودی فرد، خودرو یا هر وسیله نقلیه دیگر به کار می رود.
منتشرشده در اخبار
گیت کنترل تردد در شرکت ها یکی از مواردی است که نیاز به اعتماد دارد بطوری که در هر شرایط و مکانی باید کار خود را بطور کامل و موثر انجام دهد.
منتشرشده در اخبار

امروزه در برخی از مجتمع مسکونی با ورود به ساختمان، گیت کنترل تردد را مشاهده می نماییم.

منتشرشده در اخبار

گیت کنترل تردد T102 از نوع گیت سه میله ای ای است. این گیت به صورت نیمه اتوماتیک و در ابعاد 430 در 320 در 955 میلیمتر طراحی شده است.

منتشرشده در اخبار

گیت کنترل تردد S300 یک نوع گیت اسلایدی است که در زبان عامیانه به آن گیت متروئی یا گیت شیشه ای کوتاه گویند.

منتشرشده در اخبار

کنترل ورود و خروج در هر مکانی جهت نظارت بر تردد مجاز و جلوگیری از تردد غیر مجاز توسط دستگاه ورود و خروج در ورودی مکان مورد نظر نصب میگردد.

منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه