همه ما میدانیم که رعایت بهداشت دست در بیمارستان ها بسیار مورد توجه کادر بیمارستانی می باشد، از این رو با روش های مختلفی که در زیر به آن اشاره می شود عمل ضدعفونی دست را انجام می دهند.
منتشرشده در اخبار
از مهم ترین اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از انتقال ویروس و موارد عفونی در یک مجموعه مانند مراکز مواد غذایی، بهداشتی ، آزمایشگاه، بیمارستان و... شستن و ضد عفونی دست ها می باشد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه