دستگاه های حضور و غیاب برای آسان تر کردن امور مربوط به حضور و غیاب کارکنان ساخته شده اند، این دستگاه ها قابلیت ثبت زمان ورود و خروج کارکنان را دارند.
منتشرشده در اخبار
دستگاه حضور و غیاب جهت ثبت ورود خروج کارکنان شرکت ها و سازمان ها طراحی می شود که با استفاده از آن می توان تنظیماتی همچون لیست کارمندان و شیفت های کاری را تعریف و مدیریت کرده سپس برای هر شیفت کاری انتخاب و حضور و غیاب کارکنان را کنترل و مدیریت کرد.
منتشرشده در اخبار

گیت کنترل تردد S300 یک نوع گیت اسلایدی است که در زبان عامیانه به آن گیت متروئی یا گیت شیشه ای کوتاه گویند.

منتشرشده در اخبار

گیت کنترل تردد که به زبان عامیانه دستگاه کنترل تردد نیز گفته می شود کاربردهای فراوانی دارد.

منتشرشده در اخبار

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه