دستگاه کنترل نظم ورود و خروج پرسنل

دستگاه کنترل نظم ورود و خروج پرسنل دستگاه کنترل نظم ورود و خروج پرسنل
ایجاد یک فضای انضباطی از مهمترین وظایف مدیران هر سازمان بشمار می آید که داشتن برنامه و تجهیزات مرتبط برای آن لازم می باشد.
داشتن نظم و انضباط برای فعالیت تمام پرسنل امری ضروری و مهم می باشد از این رو مدیران با پایش عملکرد پرسنل از موقع ورود تا خروج از شرکت باید به این امر مهم دست پیدا کنند.
هدف گذاری و ایجاد انگیزه پرسنل در مرحله بسیار مفید است ولی باید سیستم خودکاری برای کنترل برخی از موارد مانند کنترل زمان ورود و خروج و داشتن تایم مفید کار پرسنل که یک مورد روتین بوده تعریف کرد.
گیت کنترل تردد از ملزومات حراست سازمان ها می باشد، این دستگاه با استفاده از اطلاعات از پیش تعریف شده خود که قادر به شناسایی پرسنل بوده می تواند هنگام ورود و خروج پرسنل جهت حرکت آنها را تشخیص داده و زمان تردد را ثبت می کند.
مدیران قادر به استعلام زمان مفید حضور، زمان غیبت و ی تاخیر در ورود پرسنل می باشند تا در صورت نیاز برای جلوگیری از تداخل نظم شرکت اقدام کنند.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه