دستگاه کنترل ورود و خروج کارمندان

دستگاه کنترل ورود و خروج کارمندان دستگاه کنترل ورود و خروج کارمندان
کنترل ورودی در شرکت ها برای افزایش امنیت و مقابله با تخلفات بسیار مفید و موثر می باشد. کنترل کارمندان در محیط کار یکی دیگر از تاثیرات کنترل ورودی شرکت ها می باشد.
نصب دوربین در ورودی ممکن است به نوعی حس امنیت را بوجود آورد ولی برای ایجاد امنیت باید از سیستم های کنترل تردد که بصورت فیزیکی عبور و مرور کارمندان و ارباب رجوع را کنترل می کنند بهره برد، داشتن گیت کنترل تردد در یک شرکت بزرگ بسیار مفید بوده بطوری که تمام تردد های افراد در قسمت ورودی یا حتی بخش های داخای شرکت قابل نظارت و کنترل می باشد.
همانطور که گفته شد هدف اصلی کنترل تردد در شرکت ایجاد امنیت و آرامش بوده ولی با استفاده از دستگا نامبرده می توان نظارت بر عملکرد کارمندان داشت بطوری که زمان صرف شده در شرکت یا زمان ورود های نامنظم هر کارمند به خوبی از نظم و عملکرد کاری آن خبر می دهد.
ثبت زمان ورود و خروج هر کارمند به منزله استفاده از گیت کنترل تردد بعنوان حضور و غیاب نیز مطرح است و قسمت حسابداری شرکت با خروجی گرفتن از این اطلاعات قادر به محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان خواهد بود.
دستگاه گیت کنترل تردد امکانات زیادی برای کنترل ورود و خروج کارمندان دارد برای نمونه قسمت حراست می تواند با داشتن ریموت کنترل، گیت را در مواقع ضروری از راه دور باز و بسته کند.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه