سیستم کنترل دسترسی پیشرفته

سیستم کنترل دسترسی پیشرفته سیستم کنترل دسترسی پیشرفته
سیستم های کنترل دسترسی به منظور مدیریت دسترسی افراد از نظر در دسترس بودن یا عدم دسترسی فرد به فرد طراحی و ساخته شده اند.
برای مثال دسترسی هایی  مانند استفاده از آسانسور، پارکینگ، خودپرداز و یا حتی ورود به ساختمان از مواردی می باشد که می توان در آن تعریف کرد. سیستم های کنترل دسترسی با در نظر گرفتن ظرایط محیطی و نیاز ها باید انتخاب شوند.
مثلا برای خارج از ساختمان و در محیط های روباز نمی توان از دستگاه هایی استفاده کرد که از نظر مقاومت در برابر باد و باران یا دمای نامتعارف محیط سازگار نباشد. در چنین شرایطی اگر این دستگاه ها نصب شود با خطر اختلال در سیستم یا حتی عمل نکردن آن مواجه خواهید شد.
دستگاه های کنترل دسترسی از عملکرد متفاوتی وجود دارد، برای مثال برخی از آنها توانایی شناسایی افراد و ثبت تردد را دارند ولی افراد را مجاب به شناسایی نمی کنند یعنی فرد میتواند بدون نزدیک شدن به دستگاه از کنار آن عبور کند.
گیت کنترل تردد از جمله سیستم های کنترل دسترسی بشمار می آید که علاوه بر شناسایی افراد قادر به کنترل حرکت آنها می باشد بطوری که افراد بدون شناسایی قادر به ورود یا خروج از محل مورد نظر نخواهند بود.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ .

عضویت در خبرنامه