مدیریت بهینه زمان کارمندان

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
هر مدیر و مسئولی در هر شرکت یا کارخانه وظیفه کنترل بخش خود را بصورت جزئی یا کلی دارد، این کنترل برای انجام وظایف از قبل تعریف شده می باشد.
پرسنل برای انجام امور محوله باید ابتدا باید زمان خود را مدیریت کنند، برای این منظور بازه زمانی حظور در محل کار تعریف می شود.
چون در ادارات و کارخانجات پرسنل بصورت سیستمی و به هم پیوسته کار می کنند باید تمامی پرسنل در یک زمان حاظر باشند، این مورد تنها در صورتی به تحقق میرسد که افراد راس زمان مقرر در محل انجام وظیفه خود حاظر باشند.
سیستم های کنترل و مدیریت ورود و خروج در این زمان وارد عمل می شوند تا لیست حاضران و غیبت کنندگان برای کنترل به مسئول مربوطه ارسال شود.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه