جلوگیری از خطا هنگام حضور و غیاب

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
یکی از موارد مهم در روند حضور و غیاب دقت عمل و سرعت می باشد، هر فرد باید هنگام ورود و خروج به اداره یا کارخانه زمان تردد خود را ثبت کند.
در روش های حضور و غیاب قدیمی که بصورت دستی درج می شود ممکن است با خطای عمدی یا غیر عمدی مواجه شوید که امری طبیعی بوده و غیر قابل پیشگیری می باشد با پیشرفته های قرن اخیر تکنولوژی های بسیاری بوجود آماده که در این زمینه باعث ایجاد دستگاه های حضور و غیاب پیشرفته ای انجامیده است.
انواع دستگاه حضور و غیاب جدید با کاهش خطا های انسانی باعث ایجاد سیستم مکانیزه برای ثبت و گزارش گیری ورود و خروج پرسنل شرکت ها و کارخانجات کوچک و بزرگ شده است.
برای جلوگیری از تقلب و عدم ثبت تردد در دستگاه های حضور و غیاب نیاز به گیت کنترل تردد می باشد تا بدون ثبت زمان تردد امکان ورود یا خروج افراد وجود نداشته باشد.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه