مانيتورینگ و بررسی ورود و خروج پرسنل

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)
برخی از شرکت ها بدلیل وجود تعداد زیاد پرسنل یا تعداد زیاد شعب در محل های مختلف با مشکل مدیریت ورود و خروج های کلیه پرسنل در دفتر مرکزی مواجه هستند.
دستگاه های حضور و غیاب زمان ورود و خروج پرسنل را بطور دقیق کنترل و ثبت می کنند ولی بدلایل مختلف ممکن است هنگام ورود یا خروج فرد، تردد خود را در دستگاه حضور و غیاب ثبت نکند.
برای مثال این مورد می تواند برای دوز زدن مرخصی ساعتی وسط ساعت کار انجام شود که فرد بدون ثبت خروج و ورود، از ثبت این زمان در دستگاه حضور و غیاب جلوگیری کند.
گیت کنترل تردد دستگاهی برای کنترل ورود و خروج پرسنل که با شناسایی هر پرسنل و ثبت زمان ورود یا خروج به فرد اجازه تردد میدهد.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه