مدیریت باشگاه ورزشی بدون دردسر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
مدیریت باشگاه ورزشی شامل مدیریت تجهیزات و مشتریان می باشد، مدیریت مشتریان باشگاه ورزشی شامل کنترل حق اشتراک بوده که برای هر شخص هنگام ورود کنترل می شود.
کنترل اشتراک باشگاه ورزشی می تواند بصورت دستی توسط فرد یا توسط دستگاه بصورت خودکار انجام شود، بعضا دیده می شود که کنترل با خطای انسانی همراه است که این مورد از نقاط ضعف کنترل دستی می باشد.
در کنترل اشتراک با دستگاه علاوه بر جلوگیری از خطای انسانی، کنترل حق اشتراک در کسری از ثانیه انجام شده و از ترافیک ورود و خروج می کاهد.
گیت کنترل تردد صائلا با مسدود کردن مسیر و کنترل اشتراک فرد به فرد نفرات، در صورت وجود حق اشتراک برای روز مورد نظر، اجازه تردد صادر کرده و مسیر عبور را برای فرد مورد نظر باز می کند.

تماس با ما

۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۴ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۳ - ۰۲۱۸۸۱۰۱۶۵۰ info@saela-electronics.com

عضویت در خبرنامه